Pon – Pt 10.00 – 18.00 | Sob 10.00 – 13.00

.

Piecyk na pellet, z kominem czy bez?

To częste pytanie zadawane zarówno przez instalatorów, jak i samych klientów planujących montaż piecyka lub kominka opalanego pelletem drzewnym. Pytanie to wydaje się zasadne, przecież w końcu automatyczne urządzenia na pellet posiadają wbudowany wentylator spalin, który je wydmuchuje. Jednak nie jest to główna funkcja tego wentylatora. Przede wszystkim wentylator spalin odpowiada za dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do paleniska w celu zapewnienia prawidłowego procesu spalania. Samo pozbycie się spalin z urządzenia jest naturalną konsekwencją tego procesu. Warto w takim razie zadać sobie pytanie ,czy kominek na pellet będzie dobrze i bezpiecznie pracował bez komina. Tutaj odpowiedź jest prosta – nie.

Projektując odpowiednią i bezpieczną instalację kominową do domowego urządzenia na pellet należy wziąć pod uwagę zarówno regulację prawne, jak i zalecenia samych producentów piecyków na pellet.

Polskie Prawo Budowlane niestety nie dostrzega bezpośrednio piecyków na pellet. Należy zastosować przepisy dotyczące instalacji kominków opalanych drewnem, ponieważ zarówno jedne, jak i drugie urządzenia zaliczają się do grupy pomieszczeniowych ogrzewaczy powietrza. Ustawa jasno definiuje, że kominki mogą być zamontowane wyłączenie w pomieszczeniach posiadających przewód dymowy. Dodatkowo komin został zdefiniowany jako integralna część obiektu budowlanego i jako taki, podlega pod rozporządzenie o Warunkach Technicznych.

Zatem jeśli zależy nam na zamontowaniu kominka na pellet zgodnie z prawem, samo „wyprowadzenie rurki za ścianę” nie wystarczy. Należy również pamiętać, że żaden kominiarz nie odbierze nam takiej instalacji, a bez tego nie mamy możliwości ubezpieczenia takiej nieruchomości.

Producenci kominków na pellet również jasno precyzują, nie tylko konieczność podłączenia do komina, ale również konkretnie jaki ten komin na być. Zasady te mają odniesienie wprost do norm unijnych: EN 13384, EN 1443, EN 1856 i EN 1457.

Komin do piecyka na pellet

Jak w takim razie wykonać prawidłowy montaż spalinowy kominka na pellet?

System kominowy to składowa trzech elementów: przyłącza kominowego, kanału dymowego oraz dopływu powietrza, niezbędnego do spalania.

Przyłącze kominowe to odcinek łączący króciec wylotu spalin z urządzenia z wlotem do kanału dymowego. W przypadku piecyków na pellet (i dzięki wbudowanemu wentylatorowi spalin) mamy zdecydowanie więcej możliwości w porównaniu z kominkami opalanymi drewnem. Przede wszystkim średnica rury, która odpowiada średnicy króćca piecyka i wynosi w większości 80mm. Samo urządzenie może być oddalone do głównego komina nawet o trzy metry, ponieważ tyle wynosi maksymalny odcinek poziomy przyłącza lub posiadać do trzech kolan 90 stopni. W przeliczeniu jedno kolano pod kątem 90 stopni, skraca poziomy odcinek przyłącza o jeden metr. Jedną z ważniejszych kwestii budowy przyłącza kominowego jest zadbanie o miejsca rewizyjne pomocne w utrzymaniu czystości. Zatem każdy odcinek pionowy oraz poziomy dłuższy niż 0,5 metra powinien zaczynać się trójnikiem lub kolanem rewizyjnym.

Głównym wymogiem kanału dymowego jest zapewnienie minimalnego ciągu naturalnego. Dla piecyków na pellet to 10 Pa, czyli dwukrotnie mniej niż dla kominków opalanych drewnem. Takie ciśnienie wytworzy komin pionowy o średnicy 100 mm i wysokości pięciu metrów. Warto nieco zwiększyć średnicę komina do 120 mm w wypadku długich kominów, powyżej ośmiu metrów, aby ułatwić odbiór spalin i uniknąć szybkiego osadzaniu się sadzy w kominie. Nowoczesne piecyki na pellet posiadają bardzo wysoką sprawność, dochodzącą do 94%, co powoduje niską temperaturę spalin na wylocie – około 80 stopni. Takie warunki pracy powodują efekt kondensacji, a więc również sam materiał z którego jest wykonany komin powinien być odpowiedni. Najwłaściwsze będzie zastosowanie kominów stalowych izolowanych, zgodnych z normą EN 1856 lub kominów ceramicznych. W przypadku kominów ceramicznych należy zwrócić szczególną uwagę na średnicę komina. Najpopularniejsze są kominy o średnicy 180 lub 200 mm. Taki komin przy wysokości ośmiu metrów może wytworzyć ciąg 20 Pa. Nie każde urządzenie kominkowe na pellet poradzi sobie w takich warunkach. Zbyt silny ciąg kominowy będzie znacznie przyśpieszał proces spalania powodując zanik ognia w palenisku lub problemy z rozpaleniem. Tylko urządzenia wyposażone w automatyczną kontrolę procesu spalania, będą w stanie prawidłowo regulować działanie piecyka.

Projektując system stalowy należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Jeśli komin będzie przebiegał przez pomieszczenia nieogrzewane lub na zewnątrz budynku zależy bezwzględnie zastosować komin izolowany. Dodatkowo jeśli zastosuje się przejście przez materiały palne należy pamiętać o odpowiednich wietrzeniach lub dodatkowej izolacji termicznej. Minimalna wysokość komina powinna wynosić 3,5 metra, przy czym komin zawsze powinien wystawać powyżej poziomu okapu dachu o minimum 0,6 metra.

Jeśli planujemy podłączenie piecyka do standardowego komina murowanego, zaleca się wykonanie wsadu kominowego. Taka instalacja zarówno zapobiegnie nadmiernemu niszczeniu zaprawy pomiędzy cegłami, jak i unikniemy zawirowań spalin występujących w kominach o kształcie prostokąta.

Nie mniej istotnym elementem instalacji jest zapewnienie odpowiedniej ilości powietrza, potrzebnego do spalania. I nie chodzi tu tylko o kanał wentylacyjny, ale również napowietrzenie pomieszczenia. Jeśli nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia powietrza do kominka na pellet, należy zapewnić swobodny dostęp powietrza kanałem o przekroju co najmniej 80cm². Wykorzystując natomiast bezpośrednie podłączenie powietrza z zewnątrz do urządzenia, należy pamiętać aby kanał był nie dłuższy niż pięć metrów z maksymalnie trzema kolanami 90 stopni, a jego średnica była nie mniejsza od średnicy króćca podłączenia do urządzenia.

Coraz popularniejszym systemem wymiany powietrza w budynkach staje się wentylacja mechaniczna. W takim wypadku warto zwrócić szczególną uwagę na wybór samego urządzenia. Piecyk na pellet powinien mieć konstrukcję hermetyczną, a więc być szczelny, zarówno jeśli chodzi o zasobnik na pellet, jak i system kurtyny powietrznej szybę oraz zapalarkę. W przeciwnym wypadku rekuperator wymiany powietrza w domu będzie zakłócał prawidłową pracę kominka powodując szereg problemów już w samej fazie rozpalenia.

Specjalnie do takich instalacji producenci wprowadzili piecyki na pellet posiadające koncentryczne króćce podłączenia. Jest to znane rozwiązanie, stosowane do tej pory przy instalacji kondensacyjnych pieców gazowym. Stosując system powietrzno-spalinowy (rura w rurze) należy pamiętać, żeby wysokość takiego komina wynosiła maksymalnie trzy metry. Dłuższy odcinek może powodować zbyt duże opory powietrza, wpływające na pogorszenie procesu spalania.

Powyższe wytyczne odnośnie warunków prawidłowej konstrukcji systemu kominowego zapewnią prawidłowe działanie piecyka na pellet. W przeciwnym wypadku nie tylko narażamy się na utratę gwarancji producenta, ale również możemy doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Urządzenia na pellet wymagają stałego zasilania w energię elektryczną. Jeśli w trakcie działania zabraknie zasilania, bez komina generującego minimalny ciąg, możemy narazić się na sytuację cofnięcia ognia do zasobnika na pellet. Taka sytuacja może bezpośrednio zagrażać życiu mieszkańców.

Podsumowując, montaż urządzenia na pellet to również montaż prawidłowego komina. Piecyki na pellet to wygodny sposób ogrzewania z pięknym widokiem ognia, więc powinny bezpiecznie pracować przez długie lata.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firm:

Skontaktuj się z nami

W czym możemy Ci pomóc?

*Pole wymagane

W czym możemy Ci pomóc?
error: Zawartość zabezpieczona.