Zgłoszenie rejestracji produktu

W celu zarejestrowania produktu i uruchomienia gwarancji, prosimy wypełnić poniższy formularz.

Formularz może zostać uzupełniony i wysłany przez użytkownika produktu, firmę – sprzedawcę lub instalatora wykonującego montaż.

Informacja o produkcie:
Informacje o użytkowniku:Adres Instalacji:


Miejsce Zakupu:


Informacje o instalatorze:
jak powyżej
inne

Oświadczenie

Oświadczam, że powyższy produkt została zainstalowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zaleceniami i wymaganiami producenta zawartymi w instrukcji montażu oraz zgodnie ze sztuką instalacyjną i budowlaną. Użytkownik, otrzymał instrukcję obsługi produktu w języku polskim oraz został przeszkolony w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu, jak i jego konserwacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów zgłaszanej reklamacji.

*Pole wymagane


Zgłoszenie przeglądu okresowego

W celu zgłoszenia usługi serwisowej – przeglądu okresowego urządzenia na pelet, prosimy o wypełnienie formularza poniżej.

Prosimy o przygotowanie: karty gwarancyjnej, numeru seryjnego urządzenia, dowodu zakupu urządzenia oraz minimum jednego zdjęcia urządzenia.

Informacja o produkcie:Informacje o użytkowniku:Adres Instalacji:


Prosimy o załączenie minimum jednego zdjęcia z widocznym urządzeniem


(pliki gif, png, jpg, jpeg max 8MB)

Cennik usług:
przegląd roczny piecyka/kominka/pieca na pelet – 350 zł netto / 300 zł netto dla urządzeń na gwarancji*
(czyszczenie: komory paleniska oraz wewnętrznych kanałów spalinowych, zasobnika na pelet, podzespołów elektronicznych, kanału dymowego/wsadu kwasowego – do wysokości 10 mb od strony urządzenia, fi 80 - 100 mm, wykonanie próbnego rozpalenia, zmiana parametrów pracy urządzenia – jeśli konieczna)

uszczelnienie urządzenia – 50 zł netto
(wymiana: uszczelki drzwi komory paleniska, uszczelki pod paleniskiem i innych jeśli występują)

aktualizacja oprogramowania płyty głównej – 50 zł netto
(wgranie nowego oprogramowania – jeśli jest dostępne i jest taka możliwość, wykonanie ponownego pierwszego uruchomienia i ustawienia parametrów pracy)

inne – indywidualna wycena

koszt dojazdu – indywidualna wycena*
(dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować nasze koszty dojazdu, dzięki łączeniu usług u klientów w trakcie jednego dnia)

Czas trwania usługi serwisowej to ok. 3 godziny.
Prosimy o zapewnienie swobodnego dostępu do urządzenia z każdej strony.

Przygotowanie urządzenia do serwisu:
- nie korzystać z urządzenia przez minimum 3 godziny przed naszym przyjazdem
- opróżnić zasobnik na pelet – w miarę możliwości.

Uwagi:

 

Oświadczenie

* Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym cennikiem usług i akceptuję go. Zgadam się na uregulowanie należności w pełnej kwocie w chwili wykonania usługi. Formą płatności jest gotówka.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów wykonania zamawianej usługi.

*Pole wymagane


Zgłoszenie naprawy serwisowej

W celu zgłoszenia usterki prosimy o wypełnienie formularza poniżej.

Prosimy o przygotowanie: karty gwarancyjnej, numeru seryjnego urządzenia, dowodu zakupu urządzenia, zdjęć instalacji oraz zgłaszanych uszkodzeń.

Informacja o produkcie:

Informacje o użytkowniku:Adres Instalacji:


Miejsce Zakupu:


Informacje o instalatorze:
jak powyżej
inne

Informacje o instalacji:Prosimy o załączenie zdjęć dokomentujących powyższą instalacje


(pliki gif, png, jpg, jpeg max 8MB)

Informacje o zgłaszanych usterkach:

Prosimy o dołączenie zdjęć dokumentujących powyższe usterki.


(pliki gif, png, jpg, jpeg max 8MB)

Uwagi:

 

Oświadczenie

Oświadczam, że produkt, którego reklamacje zgłaszam jest zamontowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami producenta oraz był użytkowany i serwisowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji.

Zobowiązuje się do pokrycia kosztów przyjazdu serwisu w przypadku stwierdzenia wadliwej instalacji, montażu lub użytkowania, jeśli spowodowały one uszkodzenie produktu lub jego niewłaściwe działanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów zgłaszanej reklamacji.

*Pole wymagane